Uliczna rzeczywistość remontowa

0
85
most-na-bialej

Modernizacja ul. Kwiatkowskiego miała rozpocząć się w poniedziałek 11 września, jednak ekipy remontowe nie pojawiły się w wyznaczonym terminie. Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie poprosił o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, choć urzędnicy miejscy twierdzą, że umowa nie obliguje wykonawcy do tłumaczenia, dlaczego nie dochował terminu. Ponoć opóźnienie nie powinno rzutować na czas zakończenia robót w tej części miasta.– Nie ma przesłanek pozwalających sądzić, że wiążący wykonawcę termin zakończenia prac jest zagrożony – zapewnia Artur Michałek, kierownik Działu Organizacji Ruchu Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.
Znany jest już dokładny harmonogram przewidywanych prac, które zostaną podzielone na kilka etapów.
– W pierwszej kolejności wymienione będą krawężniki wzdłuż ulicy Kwiatkowskiego z wyłączeniem odcinka przy zajezdni autobusowej. Stare krawężniki zostaną wykopane, a potem odbudowane. Ograniczenia w ruchu będą dotyczyć odcinka od mostu nad Białą (z wyłączeniem samego obiektu, bo tam krawężniki nie zostaną wymienione) do zajezdni autobusowej w Mościcach. Robotami objęte będą krawędzie jezdni, dlatego szeroka na dziewięć metrów ulica zostanie zawężona w niewielkim zakresie, by nie powodować utrudnień – w jednym i drugim kierunku będzie można swobodnie jeździć – tłumaczy kierownik.
Jak przewiduje wykonawca remontu w sporządzonym przez siebie harmonogramie, pierwszy etap prac potrwa około dwóch tygodni. Następnie zaplanowano roboty związane z wykonaniem zatoki autobusowej zlokalizowanej po południowej stronie ulicy, w pobliżu istniejącego przystanku, oraz wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni za mostem w kierunku wjazdu do zajezdni. Miejscy drogowcy przewidują, że będą to szybko postępujące prace, bo frezarka będzie frezowała nawierzchnię, a po zakończeniu ruch samochodowy zostanie od razu przywrócony. Roboty te odbywać się będą wieczorem i nocą, z reguły po godzinie 18. Przy największych utrudnieniach komunikacją będą sterować uprawnieni pracownicy, jednak ruch wahadłowy przewidziano tylko w nocy.
W jednym etapie modernizacji ul. Kwiatkowskiego roboty będą miały większy zakres, czyli na długości zajezdni autobusowej, gdzie oprócz warstwy ścieralnej nawierzchni zostaną wymienione konstrukcje pod budowę drogi. Przewidziano głębsze wykopy, dlatego najpierw zostanie zamknięta jedna połówka jezdni, a potem druga. Ruch samochodowy zostanie skierowany przez zajezdnię autobusową. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Kwiatkowskiego z Czerwonych Klonów zostanie wyłączona, a ruch będzie kierowany ręcznie.

* * *

Podczas remontu ul. Kwiatkowskiego most nad Białą nie będzie zamknięty. Prace związane z modernizacją tego obiektu to odrębna inwestycja, realizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie wykonawca zadania przygotowuje dokumentację. Prace będą polegać na zwiększeniu nośności mostu z 30 do 40 ton. Roboty obejmą także poprawę barier energochłonnych, podwyższenie balustrad do 1,2 metra i wymianę uszkodzonych elementów oraz naprawę nawierzchni chodników.
– Remont mostu odbędzie się całkowicie bez utrudnień w komunikacji. Zostanie wzmocniona konstrukcja obiektu, ale większość robót przewidziano pod mostem, nie obejmą jezdni – zapewnia Artur Michałek. – Zdajemy sobie sprawę, że jakiekolwiek prace realizowane w pasie drogowym absorbują uwagę kierowców, którzy muszą zwalniać i zachować szczególną ostrożność. Ruch w tej części Tarnowa będzie spowolniony, ale nie na tyle, by spowodowało to większe komplikacje.
Modernizacjia mostu rozpocznie się w najbliższych dniach, wykonawca musi się pospieszyć, bo chce zakończyć inwestycję w listopadzie.

* * *

Niestety zapewnienia miejskich urzędników, że prace remontowe na ul. Kwiatkowskiego nie spowodują utrudnień w ruchu można między bajki włożyć, podobnie jak informacje, że będą prowadzone w godzinach wieczornych. W minionym tygodniu w rejonie mostu na Białej tworzyły się olbrzymie korki, a ekipy budowalne pracowały w godzinach największego ruchu. Rodzą się pytania: czy ktokolwiek nad tym panuje? Czy obowiązują zasady, że urzędnicy swoje, a wykonawcy swoje? Kiedy wreszcie deklaracje wypowiadane przez osoby odpowiedzialne za drożność układów komunikacyjnych Tarnowa okażą się rzeczywistością, a nie pobożnymi życzeniami?

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o