Warsztatowa znowu zamknięta

0
106
wiadukt-znowu-zamkniety

W międzyczasie kolejowy inwestor co rusz napotykał na trudności, np.: nieuregulowany stan własnościowy działek, wycofanie się wykonawcy czy też niedający się ujarzmić napływ wód gruntowych. Było już kilka niedotrzymanych terminów zakończenia robót – mówiono m.in. o wiośnie i jesieni 2016, potem o sierpniu 2017. Teraz Dorota Szalacha z PKP PLK przekonuje, że wszystko będzie gotowe na koniec bieżącego roku. Trudno jednak w to uwierzyć, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia.
Ostatni etap obejmuje przebudowę układu drogowego pod wiaduktem na Warsztatowej i wykonanie systemu odwodnienia. Zainstalowanie wanny z wodoszczelnego betonu ma zabezpieczyć układ drogowy przed napływem wód gruntowych. Obecny poziom ulicy zostanie obniżony, docelowo jezdnia ma mieć 10 metrów szerokości, a tzw. światło pionowe pod wiaduktem 4,7 metra.
Postępem tych prac zainteresowane jest także miasto ze względu na budowany łącznik Strefy Aktywności Gospodarczej z ul. Warsztatową. Odcinek między rondem na ul. Mościckiego, a Zakładami Mechanicznymi jest już od paru lat gotowy, ale wciąż nie ma połączenia dwóch ważnych arterii komunikacyjnych, czyli ulicy Mościckiego z Krakowską. Prace związane z przebudową skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w rejonie przejazdu kolejowego oraz przebudową starej bocznicy kolejowej (z dojazdem do wiaduktu nad drogą SAG) zostały praktycznie wykonane. Reszta zależy od tempa robót na kolejowym odcinku.
– Jeśli nie będzie nieprzewidzianych przeszkód, to łącznik Kochanowskiego – Warsztatowa powinien być gotowy w listopadzie tego roku. Są na ten cel pieniądze… – zapewniają w tarnowskim magistracie.
Ze względu na rozpoczynające się prace co najmniej do końca roku Warsztatowa będzie zamknięta dla ruchu kołowego. Skumulują się więc utrudnienia dla kierowców, którzy korzystali dotąd z ul. Warsztatowej, omijając korki na ul. Krakowskiej, gdzie także przeciąga się remont wiaduktu. Zniknął skrót do ul. Kochanowskiego i teraz dojazd do tej ulicy wiedzie przez zatłoczoną Krakowską. Uciążliwości dotknęły też mieszkańców osiedla Kolejowego. Po wyłączeniu z ruchu skrzyżowania ul. Warsztatowej z ulicami Bartla i Kassali jedna z dróg dojazdowych do osiedla została zamknięta. Kierowcy mogą w tej sytuacji korzystać z ulic: Skorupki, Sportowej czy
św. Katarzyny.
Niebawem komunikacja skomplikuje się w innym rejonie Tarnowa – w czerwcu nie będzie przejezdna ul. Gumniska, gdzie również trwa remont wiaduktu kolejowego.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o