Władze Grupy Azoty murem za bankrutką?

18
9799
Angelika Świtalska
Angelika Świtalska
REKLAMA

W jednej z ważniejszych spółek w kraju nikogo nie dziwi stanowisko prezesa zarządu spółki-córki dla osoby mającej problemy z prowadzeniem działalności gospodarczej. Taki wniosek nasuwa się po lekturze odpowiedzi pozyskanych z Grupy Azoty, gdy dopytywaliśmy o kontrowersyjną decyzję powołania Angeliki Świtalskiej na prezesa zarządu spółki Koltar.

Grupa Azoty jest dziś jednym z głównych europejskich producentów nawozów azotowych i wieloskładnikowych, i innych produktów mających zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Spółka notowana od kilkunastu lat na Giełdzie Papierów Wartościowych zatrudnia łącznie ok. 15 tys. pracowników, uznawana jest za jedną z firm istotnych dla lokalnych rynków pracy (co łatwo dostrzec chociażby w Tarnowie i regionie tarnowskim), jak i za jedną z firm strategicznych dla polskiej gospodarki. Z kolei Grupa Azoty Koltar sp. z o.o. to spółka założona w 2000 roku w wyniku przekształcenia Zakładu Transportu Kolejowego będącego częścią ówczesnych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA. Dziś jest cenionym dostawcą usług z branży kolejowej na terenie całego kraju, zatrudnia ok. 650 osób.

REKLAMA

Trudno zatem dziwić się zainteresowaniu, jakie budzi obsadzanie najważniejszych stanowisk zarówno w Grupie Azoty, jak i w mniejszej spółce Koltar. Pod koniec czerwca zmienił się zarząd spółki Koltar, a na stanowisko prezesa powołano Angelikę Świtalską. To radna Rady Miejskiej w Tarnowie, współtworząca klub radnych Prawo i Sprawiedliwość. W ubiegłym roku była inicjatorką powstania w Tarnowie pomnika Marii i Lecha Kaczyńskich. Dalszy los tej inicjatywy nie jest znany.
Wiadomość ta była zaskoczeniem. Tym większym, im więcej pojawiało się szczegółowych informacji o Angelice Świtalskiej. Z jednej strony są to informacje o ukończonych przez nową prezes zarządu spółki Koltar np. studiach podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami na AGH w Krakowie i pełnionych funkcjach zarządczych w kilku podmiotach prawa handlowego. Z drugiej okazuje się, że spółki, którymi Świtalska zarządzała, będąc udziałowcem lub członkiem zarządu, są dziś postawione w stan likwidacji i pomimo złożonych wniosków o ich upadłość, okazywało się, że podmioty te nie mają pieniędzy nawet na przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Oznacza to, że kompetencje Świtalskiej jako menedżera nie przeszły jak dotąd pozytywnej weryfikacji, co najwyraźniej umknęło osobom rozpatrującym jej kandydaturę na stanowisko prezesa.

Niezależnie od powyższego Sąd Rejonowy w Łodzi w 2015 roku ogłosił upadłość konsumencką Angeliki Świtalskiej, zwalniając ją z konieczności spłaty wszystkich zobowiązań. Takie zwolnienie jest wyjątkiem od ogólnej reguły, że upadły powinien w miarę możliwości spłacać swoje zobowiązania. Zwolnienie zaś dotyczy osób niezaradnych życiowo, ciężko chorych, które z niezależnych od siebie przyczyn długów spłacić nie mogą. Wydaje się więc dziwne i niezrozumiałe, że osoba która doprowadziła kilka niezbyt wielkich podmiotów do sytuacji tak beznadziejnej, iż nie mogły nawet upaść, a sama zbankrutowała, będzie teraz zarządzać spółką wchodzącą w skład jednej z większych grup kapitałowych w kraju.

Zapytaliśmy Waldemara Grzegorczyka, rzecznika prasowego Grupy Azoty SA, czy w związku z pojawiającymi się informacjami dot. wcześniejszej działalności Angeliki Świtalskiej, rada nadzorcza spółki Koltar lub Grupa Azoty prowadzić będą postępowanie wyjaśniające. W przesłanej odpowiedzi czytamy m.in., że Angelika Świtalska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa spółki Koltar, ma odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kompetencje do zajmowania stanowiska prezesa i nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska prezesa zarządu w spółkach handlowych.

Odpowiedź ta nie była dla nas satysfakcjonująca. Korzystając z prawa dostępu do informacji publicznej przekazaliśmy za pośrednictwem rzecznika kolejne pytania do rady nadzorczej spółki Koltar. Pytaliśmy m.in., czy rada nadzorcza i wspólnicy spółki Koltar mieli świadomość przeszłości Angeliki Świtalskiej, zwłaszcza tego, że większość spółek jakimi zarządzała, została doprowadzona do takiego stanu, że nie miała środków na upadłość, a także iż Angelika Świtalska ogłosiła upadłość konsumencką, a sąd w wyjątkowym trybie zwolnił ją z obowiązku spłaty zobowiązań; czy rada nadzorcza spółki Koltar wiedziała o tego typu działalności Angeliki Świtalskiej, czy akceptuje taką sytuację, i czy próbowała wyjaśnić tę sprawę u zainteresowanej? Chcieliśmy się dowiedzieć, jak wyglądało głosowanie w sprawie powołania Angeliki Świtalskiej na prezesa spółki Koltar, kto był za jej kandydaturą, a kto przeciw. Zapytaliśmy także o to, dlaczego to właśnie Angelika Świtalska została wybrana spośród kandydatów i powołana na stanowisko prezesa spółki, czy ktoś wywierał wpływ na taką decyzję? Chcieliśmy się dowiedzieć, czy zdaniem rady nadzorczej Koltaru osoba, która nie potrafiła zarządzać ani małymi spółkami, ani własnymi finansami, powinna być prezesem spółki wchodzącej w skład jednej z największych grup przemysłowych w kraju z udziałem Skarbu Państwa.

Odpowiedź przekazana przez Waldemara Grzegorczyka, rzecznika prasowego Grupy Azoty SA była krótka – „Ani Grupa Azoty SA, ani Grupa Azoty Koltar sp. z o.o. nie są podmiotami zobowiązanymi do udostępniania informacji w trybie ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jak również nie są w posiadaniu informacji, które mają charakter informacji publicznych”.

Angelikę Świtalską, miejską radną i prezes spółki Koltar, poprosiliśmy o komentarz do pojawiających się informacji o jej wcześniejszych działaniach, a zwłaszcza do powracających wątpliwości, iż osoba z taką historią biznesową kieruje znaczącą spółką. Niestety, odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Mimo wielu prób, nie udało nam się również skontaktować z prezes Świtalską telefonicznie. Zamierzaliśmy w dalszej kolejności dopytać m.in. o funkcjonowanie spółek, w których pracowała lub którymi zarządzała Angelika Świtalska, o ich kondycję finansową i przyczyny upadku.

REKLAMA
Ustaw powiadomienia
Powiadom o
18 komentarzy
NAJNOWSZE
NAJSTARSZE NAJWYŻEJ OCENIANE
Opinie w treści
Zobacz wszystkie komentarze