Z czego (nie)zadowolony jest tarnowianin?

0
108
REKLAMA

Jakiej jakości musi być jednak ten komfort, skoro zaledwie 2,8 proc. respondentów oceniło bardzo dobrze dostępność do usług medycznych; jeszcze mniej, bo 0,6 proc. badanych wyraziło się w samych superlatywach o infrastrukturze drogowej i tylko 1,3 proc. uważa, że w Tarnowie z łatwością można znaleźć pracę.

REKLAMA

Ogólnie jest super, w szczegółach zgrzyta
Instytut Badania Opinii Homo Homini przeprowadził badania we wrześniu tego roku na reprezentatywnej grupie mieszkańców Tarnowa. Zatelefonowano do 400 osób, zadano każdemu 42 pytania dotyczące jakości i komfortu życia w różnych jego sferach, a rozmowa trwała do 10 minut, co przy tej liczbie pytań wydaje się być kolejnym sukcesem miasta.
Badania dotyczyły poziomu zadowolenia tarnowian, odnoszącego się m.in. do jakości życia, bezpieczeństwa, usług komunalnych, oferty edukacyjnej, estetyki, dostępności do opieki zdrowotnej. Tarnowianie dostrzegli wiele pozytywnych zmian w swoim otoczeniu.
– Wysoko oceniają na przykład komfort życia w Tarnowie, poziom bezpieczeństwa i estetykę – mówi prezydent Ryszard Ścigała, któremu mija właśnie półmetek rządów drugiej kadencji. – W opinii mieszkańców miasto zmieniło się diametralnie. Tarnowianie bardzo mocno się z nim identyfikują. Prawie trzy czwarte wypowiada się w ten sposób. Ludzie widzą zmiany, które tu zaszły, dostrzegają, że Tarnów rozwija się i staje się subregionalnym centrum.
Rzeczywiście, na ogólnie zadane pytanie: W jakim stopniu jest pan (i) zadowolony (a) z tego, że mieszka w Tarnowie? – trzy czwarte mieszkańców przyznało się do zadowolenia, z czego bardzo zadowolonych jest prawie 24 proc., zadowolonych 49,5 proc., a średnio zadowolonych 19,6 proc. Na pytanie o ogólną ocenę jakości życia w mieście połowa odpowiedziała, że jest on średni. Czterech na dziesięciu zapytanych komfort życia oceniło bardzo dobrze i dobrze. Natomiast 9 proc. wystawiło złą notę.
Pytania bardziej szczegółowe nie wywoływały aż tak hurraoptymistycznych odpowiedzi. Trzeba jednak przyznać, że pozytywów wskazanych przez mieszkańców jest wiele. Należy do nich zaliczyć m.in. wysoką jakość nauczania w szkołach, dobrą jakość miejskiej infrastruktury edukacyjnej i dobrą ofertę kulturalną. Sześciu na dziesięciu zapytanych dobrze i bardzo dobrze ocenia dostępność miejsc, w których dorośli mogą spędzać wolny czas poza domem.
Służby oczyszczania miasta należycie wywiązują się ze swojej pracy, Tarnów jest zadbany, a estetyka wywołuje pozytywne reakcje. Tylko 10,8 proc. tarnowian nie czuje się w mieście bezpiecznie.

Poprawić drogi i opiekę medyczną
Ten doskonały prawie obraz zaczyna się sypać, gdy pada pytanie o jakość i stan nawierzchni ulic i chodników.
61 proc. mieszkańców wystawiło w tym przypadku ocenę złą lub bardzo złą, a 26 proc. średnią. Przepustowość głównych tras komunikacyjnych w mieście w godzinach szczytu zyskała noty na ogół bardzo złe i złe – 54,4 proc., oraz średnie – 33,5 proc.
Obok złego stanu dróg, głównymi problemami Tarnowa są także kolejki w placówkach służby zdrowia i brak pracy. 53,5 proc. źle i bardzo źle oceniło dostępność do usług medycznych, a średnio – prawie 30 proc. mieszkańców. 63 proc. jest zdania, że publiczne placówki służby zdrowia powinny mieć w swojej ofercie także usługi odpłatne, natomiast 36 proc. ma zdanie przeciwne. Równocześnie zdecydowana większość badanych (73,7 proc.) stwierdziła, że zaledwie kilka razy w roku korzysta z płatnych usług medycznych w prywatnych placówkach służby zdrowia. Respondenci wskazali także, że samorząd niewystarczająco zajmuje się problemami osób starszych. W opinii aż 83,5 proc. mieszkańców trudno jest znaleźć w Tarnowie pracę.
– To niewątpliwie wyzwania na najbliższe lata nie tylko dla Tarnowa, ale dla większości polskich miast. Oddziaływanie samorządu na te sfery jest istotnie ograniczone. Konieczny jest skuteczny lobbing i współdziałanie władz centralnych z samorządami między innymi w obszarze pobudzenia rynku pracy – mówi prezydent.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o