Wydawca

Kontakt

Świt Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Adres:
33-100 Tarnów, ul. Sikorskiego 5
Tel. +48 14-68-48-801

Informacje:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000041488
NIP 873-000-52-44
Kapitał zakładowy 232 500 PLN
Kapitał wpłacony 232 500 PLN